Sale!

Aanbieding: 5 boekjes voor 20 euro

€ 37,50 € 20,00
Sale!

Aanbieding: 5 boekjes voor 20 euro

€ 37,50 € 20,00

U ontvangt de boekjes: Opvoedende genade 1; Opvoedende genade 2; Leven na de dood en de opstanding; Geloven of vertrouwen; Vrijheid.

Het eerste deel van de serie gebundelde overdenkingen genaamd: Opvoedende genade.

Inhoud:

1. Erkenning van de waarheid. 2. Wat is belangrijk? 3. Christus Jezus alleen. 4. Jahweh, Jezus, Here. 5. Wanneer ben je een kind van God? 6. Is Gods wet een ondraaglijk juk? 7. Vergeving of bevrijding?

Het tweede deel van de serie gebundelde overdenkingen genaamd: Opvoedende genade.

Inhoud:

1. Eén door dezelfde leer of door dezelfde Heer? 2. Levend gemaakt met Christus. 3. Falend geloof. 4. Vervangt de liefde Gods wet? 5. Weest in geen ding bezorgd! 6. De kennis blaast op. 7. Opnieuw geboren worden.

Over het leven na de dood bestaan er onder gelovigen verschillende opvattingen. De één gelooft in een ziel die voortleeft na het sterven (onsterfelijke ziel). De ander gelooft dat de mens na het sterven in een onbewuste toestand terecht komt tot het moment van de opstanding (de zielenslaap). In dit boekje wil ik hier een andere visie tegenover stellen. Tot deze visie ben ik gekomen door vanuit de Bijbel de geest van de mens te bestuderen. Is de menselijke geest slechts een onpersoonlijke levenskracht, of omvat hij meer? Heeft de geest van de mens een bewustzijn of niet? En, is er een verschil tussen de geest van een ongelovige en een gelovige? Wat betekent het volbrachte werk van Christus voor de geest van de gelovige? Wat gebeurt er met de geest van de gelovige bij zijn/haar sterven?

Een onlosmakelijk onderdeel van dit alles is het moment van de lichamelijk opstanding (levend making) van de gelovigen bij de wederkomst van Christus. Komt er een aparte verborgen wederkomst van Christus voor de gelovigen (de zogenaamde opname)? Of spreekt de Bijbel over slechts één openbare zichtbare wederkomst van Christus? En waar gaan de gelovigen dan naar toe? Gaan zij naar de hemel of zijn zij met Christus verenigd in het Nieuwe Jeruzalem?

In dit boekje wordt aan de hand van een aantal overdenkingen stilgestaan bij het onderscheid tussen geloven en vertrouwen. Eigenlijk zou voor de gelovige dit onderscheid niet moeten bestaan. Immers, Bijbels gezien is er geen onderscheid. Het grondwoord voor geloven blijkt hetzelfde te zijn als het grondwoord voor vertrouwen.

Als je echter geloven enkel beschouwt als het voor waar aannemen van leerstellingen, dan is er echter wèl onderscheid. Immers, je kan geloven (voor waar aannemen) dat God bestaat en dat Hij zijn Zoon naar deze wereld heeft gezonden, zonder dat je op Hem vertrouwt. Toch is dat nu juist wat God van ons mensen verlangt, dat wij op Hem vertrouwen.Vrijheid

€ 7,50

Vrijheid

€ 7,50

In dit boekje denk ik na over het begrip vrijheid. Als gelovigen zeggen we het dikwijls: “Jezus maakt je vrij”. Maar wat bedoelen we dan eigenlijk? Terwijl de één denkt aan de bevrijding van de verslaving aan de zonde denkt de ander aan de bevrijding van de wet. Eindelijk niet meer gebukt gaan onder een juk dat te zwaar is om te dragen! Sommigen denken bij dit begrip vooral aan de vrijheid van alles wat je belemmert om als mens een gelukkig leven te leiden. Vrij zijn van zorgen, vrij zijn van angsten.

Voor velen betekent vrijheid vooral: alles kunnen doen wat je maar wilt en hierin door niemand belemmerd worden.

De vraag is of we dit echter als gelovigen wel moeten nastreven. Immers, wat, als ik de ander kwaad doe door mijn handelen? Heb ik dan nog de vrijheid om alles te doen wat ik wil? Of ben ik dan eerder een slaaf van mijn eigen ego? Jammer genoeg blijkt een verkeerde invulling van het begrip vrijheid te leiden tot gebondenheid. Het lijkt met daarom belangrijk om op zoek te gaan naar een juiste invulling van dit begrip. Vrijheid blijkt iets anders te zijn dan een leven zonder enige regel of gebod. Integendeel. Als je door Jezus wordt vrijgemaakt ontvang je liefde tot Gods geboden in zijn woord. Regels van vrijheid

- Indien u een product aankoopt vragen wij u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden (zie onderstaande button).

- Wij leveren uw product zo snel mogelijk, uiterlijk zeven werkdagen na de bestelling. Mocht het bestelde item niet in voorraad zijn dan brengen wij u hiervan op de hoogte.

- Mocht het product beschadigd zijn dan kunt u het retourneren. Wij zenden u dan een nieuw onbeschadigd product. Indien u bij nader inzien afziet van de aankoop dient u het product binnen 14 dagen te retourneren. U ontvangt de aankoopprijs terug.

- Wij rekenen geen verzendkosten. Deze zijn bij de prijs van het product inbegrepen.