Geloven of vertrouwen?

€ 7,50

In dit boekje wordt aan de hand van een aantal overdenkingen stilgestaan bij het onderscheid tussen geloven en vertrouwen. Eigenlijk zou voor de gelovige dit onderscheid niet moeten bestaan. Immers, Bijbels gezien is er geen onderscheid. Het grondwoord voor geloven blijkt hetzelfde te zijn als het grondwoord voor vertrouwen.

Als je echter geloven enkel beschouwt als het voor waar aannemen van leerstellingen, dan is er echter wèl onderscheid. Immers, je kan geloven (voor waar aannemen) dat God bestaat en dat Hij zijn Zoon naar deze wereld heeft gezonden, zonder dat je op Hem vertrouwt. Toch is dat nu juist wat God van ons mensen verlangt, dat wij op Hem vertrouwen.