Werkzaam als predikant,  zou ik mezelf willen omschrijven als een theoloog met liefde tot het woord van God. Theoloog: Dit betekent dat ik theologie gestudeerd heb: aan de Rijksuniversiteit in Leiden, maar uiteindelijk afgestudeerd aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven, België. De term theologie (= Godgeleerdheid)  betekent voor mij : al studerend nadenken over God. Nu ben ik mij bewust dat het menselijk nadenken over God ons niet altijd op het juiste pad brengt. Immers Gods gedachten zijn niet altijd onze gedachten. Toch wil ik nadenken over God, maar mij hierbij laten leiden en corrigeren door het woord van God. Vandaar: theoloog met liefde tot het woord van God.  Als predikant voel ik mij alleen maar thuis in kerken waar men het onfeilbare gezag van Gods woord  belijdt. Ik hoop dat mijn overdenkingen mogen bijdragen aan de geloofsopbouw van mijn lezers. Mocht u willen reageren of heeft u vragen, of wilt u contact  leggen voor een spreekbeurt of Bijbelstudie: dit kan door middel van het webformulier op de pagina `reageren`.

Rudi Labruyère