Algemene voorwaarden

Aanbod: Het aanbod van de webshop is vrijblijvend. Het assortiment dat in de webshop wordt aangeboden kan gewijzigd worden.

Annulering:  Als u de bestelling wilt annuleren dan kan dit. Indien u bij annulering het product reeds betaald heeft, zullen wij de betaling terugstorten.

Website: Wij garanderen niet dat de website zonder onderbrekingen of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden hersteld. Wij zijn altijd gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de website.

Totstandkoming van de aankoop:- De aankoop komt tot stand nadat  u succesvol het gehele bestelproces via de website heeft doorlopen. - Wanneer u een product heeft aangekocht gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.- Na de aankoop sturen wij u een bevestiging via e-mail. Indien u geen bevestigingse-mail ons heeft ontvangen of indien de bevestigingse-mail de bestelling  niet correct weergeeft, dan dient u zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen

Aansprakelijkheid: U bent onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door u aangeleverde gegevens.  Opvoedende Genade is niet aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door u aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn.

Levering: - De bestelling wordt geleverd op het door u opgegeven adres. - Bestellingen worden enkel geleverd in Nederland en in België.

Overmacht: Opvoedende Genade is niet gehouden tot het nakomen van de levering of tot het betalen van schadevergoeding indien er sprake is van overmacht. Bij overmacht zullen wel de kosten van de aankoop aan u teruggestort worden. 

Intellectuele eigendomsrechten: U dient de intellectuele eigendomsrechten die rusten op de geleverde producten altijd te respecteren. - U aanvaardt dat alle intellectuele eigendomsrechten van de inhoud van de website blijven berusten bij Opvoedende Genade (en bij andere rechthebbenden, voor zover van toepassing) - Het is niet toegestaan om van de website  teksten, afbeeldingen of ander materiaal over te nemen of te delen met anderen. Voor iedere vorm van overname is voorafgaande schriftelijke toestemming van Opvoedende Genade vereist.