Het leven na de dood en de opstanding

€ 7,50

Over het leven na de dood bestaan er onder gelovigen verschillende opvattingen. De één gelooft in een ziel die voortleeft na het sterven (onsterfelijke ziel). De ander gelooft dat de mens na het sterven in een onbewuste toestand terecht komt tot het moment van de opstanding (de zielenslaap). In dit boekje wil ik hier een andere visie tegenover stellen. Tot deze visie ben ik gekomen door vanuit de Bijbel de geest van de mens te bestuderen. Is de menselijke geest slechts een onpersoonlijke levenskracht, of omvat hij meer? Heeft de geest van de mens een bewustzijn of niet? En, is er een verschil tussen de geest van een ongelovige en een gelovige? Wat betekent het volbrachte werk van Christus voor de geest van de gelovige? Wat gebeurt er met de geest van de gelovige bij zijn/haar sterven?

Een onlosmakelijk onderdeel van dit alles is het moment van de lichamelijk opstanding (levend making) van de gelovigen bij de wederkomst van Christus. Komt er een aparte verborgen wederkomst van Christus voor de gelovigen (de zogenaamde opname)? Of spreekt de Bijbel over slechts één openbare zichtbare wederkomst van Christus? En waar gaan de gelovigen dan naar toe? Gaan zij naar de hemel of zijn zij met Christus verenigd in het Nieuwe Jeruzalem?