Lees je Bijbel!

Gepubliceerd op 28 februari 2022 om 15:43

Al wat namelijk tevoren geschreven is, werd tot ons onderricht geschreven, opdat wij in de weg der volharding en van de vertroosting der Schriften de hoop zouden vasthouden (Rom.15:4)

Wie kent er niet het kinderliedje: lees je Bijbel…..Het versje eindigt met: opdat je groeien mag! Zo simpel, maar ook zo waar. Vandaag wil ik dan ook pleiten voor het lezen van de Bijbel. En met lezen bedoel ik: de Bijbel lezen van voren naar achteren, dus helemaal.

Soms krijg ik de indruk dat we dit als gelovigen een beetje verleerd zijn. Ja, we volgen Bijbelstudies, luisteren naar preken, we lezen Bijbelse dagboekjes en die gaan allemaal over teksten uit de Bijbel. En ja dat is mooi, want dit alles bevordert onze geestelijke groei als gelovigen.  Toch ben ik van mening dat we iets heel belangrijks over het hoofd zien als we niet geheel de Bijbel lezen. In de bovenstaande tekst schrijft Paulus immers dat al wat (ook te vertalen met: zoveel als) tevoren geschreven is tot ons onderricht is geschreven. Niet een gedeelte, niet een paar uitgekozen teksten, nee alles. Zoveel als dat omvat.

Doen we onszelf dan niet tekort wanneer we ons beperken tot het lezen/en of bestuderen van een paar uitgekozen Bijbelgedeeltes? Dit doen we toch ook niet met andere boeken die we lezen? Wie beperkt zich toch de tweede helft van een roman, en slaat de eerste helft voor het gemak maar over? Dat doet toch niemand? We willen toch het gehele verhaal kennen? We schaffen een boek toch niet aan om slechts een gedeelte te lezen?

Vreemd genoeg doen we dat met de Bijbel wel. En hoe vaak zien we niet dat het Nieuwe Testament van onze Bijbel beduimeld is terwijl het Oude Testament bijna onaangeraakt lijkt? Dat is toch vreemd omdat juist de aansporing om ons te laten opvoeden door de Schrift vooral betrekking heeft op het Oude Testament.

Zo schrijft Paulus het in 2 Tim.3:16: Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.

Ja het staat er duidelijk: elk schriftwoord. Niet alleen de schriftwoorden die wij uitkiezen. Niet alleen het Nieuwe Testament. Alles! En als God ons door zijn woord zegt dat alles in zijn woord nuttig is om ons te onderwijzen wie zijn wij dan om ons te beperken tot slechts enkele gedeelten? Hieronder wil ik een paar argumenten aandragen die pleiten voor het lezen van de gehele Bijbel.

- Het lezen van de gehele Bijbel helpt je om je gedachten te laten vormen door geheel Gods woord. Het behoedt je ervoor om alleen die teksten uit te kiezen die jouw eigen behoefte bevredigen. Zijn we hier niet allemaal toe geneigd? We willen graag bemoedigd worden door Gods woord, en we zoeken net zolang tot we een bemoedigende tekst gevonden hebben. Teksten die ons aanspreken en waardoor we moed vatten voor de dag die voor ons ligt. En natuurlijk is hier op zich niets mis mee, maar willen we ook open staan voor Gods woord dat ons misschien niet zo prettig in de oren klinkt? Woorden van God die confronterend zijn en ons misschien wel corrigeren? Woorden die weerleggen, verbeteren (corrigeren) en opvoeden in de gerechtigheid (2 Tim.3:16)? Of haken we dan af, en blijven we zoeken naar teksten die onszelf bevestigen?

- Het lezen van de gehele Bijbel behoedt je ervoor om je eigen leerstellingen in de Bijbel in te lezen. Ook dat gevaar lopen we allemaal. Misschien kennen we de uitdrukking wel: elke ketter heeft zijn letter. Als we dit toepassen op het omgaan met leerstellingen wil dit zeggen: een ieder kan zijn eigen leer/opvatting aan de hand van de Bijbel bewijzen. Dit werkt als volgt: je hebt een bepaalde opvatting of leerstelling in je hoofd en je bent er van overtuigd dat het waar is. Je probeert dit vervolgens te bewijzen aan de hand van Bijbelteksten. Je zoekt alle teksten op die jouw leerstelling bewijzen. De teksten die mogelijk jouw leerstelling tegenspreken laat je links liggen.  Het is echter het paard achter de wagen spannen. Niet de leerstelling hoort de eerste plaats in te nemen, maar de Bijbel.  En hier komen we bij het voordeel van het lezen van de gehele Bijbel: tijdens het lezen van de Bijbel leer je gebalanceerd Gods gedachten kennen. Gods gedachten die onze eigen leer kunnen corrigeren. Willen we onze leer laten corrigeren door Gods woord?

-Het lezen van de gehele Bijbel maakt je sterk in je geloof in Christus. Jezus heeft het zelf gezegd: Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn het, welke van Mij getuigen (Joh.5:39).

De Schriften getuigen van Jezus Christus! Wij willen Jezus Christus toch kennen? Willen wij dan ook de gehele Bijbel kennen die van Hem getuigt? Als we ons niet laten onderwijzen door geheel de Bijbel lopen we het gevaar een beeld van Jezus Christus te vormen dat niet overeenkomt met wie Hij werkelijk is.

Paulus waarschuwde de gemeente van Korinthe al: Want indien de eerste de beste een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of gij een andere geest ontvangt, die gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel (2 Kor.11:4).

De prediking van een andere Jezus werd door de Korintiërs heel goed verdragen. Waarom zou dat zo geweest zijn? Misschien wel omdat dit beeld van de andere Jezus beter paste bij de behoeften van de Korintiërs?  Is het niet zo dat we als mens het beste datgene verdragen dat voldoet aan onze eigen wensen en verlangens? Een Jezus die voor ons zorgt, een Jezus die ons liefde geeft, een Jezus die ons helpt. Jezus onze vriend.  Maar willen we ook luisteren naar Jezus Christus die onze Heer is? Jezus die verlangt dat wij Hem gehoorzamen?  Jezus die ons dit met het gezag van God zelf leert? Ja we zeggen: Jezus is Heer. Willen we echter weten wat dit voor ons betekent dan is het advies: lees de gehele Bijbel.

Voetnoot: Alle Bijbelteksten in deze overdenking zijn ontleend aan: Vertaling 1951 in opdracht van het Nederlands Bijbelgenootschap bewerkt door de daartoe benoemde commissies, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, 1951.