Kracht en vermogen

Gepubliceerd op 29 september 2021 om 14:46

Kracht en vermogen

Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht zijner heerlijkheid tot alle volharding en geduld, (Kol.1:11) 

In alle vermogen machtig gemaakt wordend volgens de sterkte van zijn heerlijkheid tot alle volharding en geduld. (Kol. 1:11, eigen vertaling)

Misschien is de volgende gedachte wel eens bij ons opgekomen: ik wou dat ik in Israël leefde toen Jezus op aarde rondwandelde. Dan was het veel gemakkelijker geweest om te geloven, immers dan kon ik Hem zien met eigen ogen!  Deze gedachte is begrijpelijk, immers het moet geweldig zijn om de Zoon van God te zien met je eigen ogen. Geweldig om alles rechtstreeks aan Hem te kunnen vragen, en geweldig om al die wonderen die Hij deed mee te maken! 

Toch wil ik vandaag bij deze gedachte een kanttekening plaatsen. Ik durf zelf te zeggen dat wij juist bevoorrecht zijn om in een andere tijd te leven. En wel in de tijd na de kruisiging en opstanding en verheerlijking van Jezus!. En daarom ben ik deze overdenking ook begonnen met het vers uit Kol.1:11: Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht zijner heerlijkheid tot alle volharding en geduld, (Kol.1:11)

Om dit vers te verduidelijken heb ik er boven deze overdenking mijn eigen vertaling bij gezet. Dit vers zegt ons namelijk dat wij als gelovigen in onze tijd iets bezitten, wat de mensen op aarde in de tijd van Jezus` leven niet hadden. Namelijk: Vermogen (macht) volgens de sterkte (kracht) van Zijn heerlijkheid tot alle volharding en geduld. Met andere woorden: De verheerlijkte Christus stelt ons door Zijn enorme kracht in staat (= vermogen) om te blijven volharden en om geduldig te blijven.

Toen Jezus op aarde leefde: - was Hij nog niet gestorven aan het kruis voor onze verlossing van de zonden  – was Hij nog niet opgestaan uit de doden en had Hij de dood en alle vijandige machten nog niet overwonnen – was Hij nog niet verheerlijkt en had Hij nog niet zijn plaats in genomen aan de rechterhand van de Vader, de plaats van macht, autoriteit en actieve heerschappij.

Met name bij het laatste wil ik vandaag stilstaan.  Zijn we ons bewust dat Jezus ons vanuit zijn heerlijkheid en vanuit zijn machtige allerhoogste positie van dagelijkse kracht voorziet? Een kracht die er is gekomen nà zijn dood, opstanding en verheerlijking?

God roept ons op om te leven vanuit de positie die Jezus Christus nu bezit, namelijk de machtige, krachtige positie in heerlijkheid. Als we dit beseffen begrijpen we ook hoe jammer het is als gelovigen proberen in eigen kracht te leven volgens het voorbeeld van Jezus toen Hij op aarde was. Pogingen die gedoemd zijn tot mislukken. Immer wij kunnen dit niet en zullen hierin altijd tekort blijven schieten. Immers: Jezus op aarde leefde volmaakt volgens Gods wet, iets waartoe geen mens in staat is.

God wil echter ons onvermogen veranderen in vermogen wanneer wij de Geest van de verheerlijkte Christus ontvangen. Onmacht wil hij veranderen in macht. Daarop duidde Hij ook toen Hij zei: gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt (Hand.1:8). En daarop duidt Paulus wanneer Hij voor de gelovigen bidt dat zij mogen beseffen dat: hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht (Efeze 1:19)

Dan ga je leven op een ander niveau. Niet langer het leven van niet-kunnen. Niet langer het leven van onvermogen en frustratie. Niet langer het leven van `het bijltje erbij neer gooien`, maar het leven van volharding en geduld. De weg blijven gaan die de Here voor jou voorziet, en in geduld uitzien naar zijn wederkomst.

Hoe geweldig is het werk van de Heilige Geest in ons. Door de Geest woont de verheerlijkte Christus, met al zijn kracht in ons. Wij mogen leven als wandelend op aarde maar met ons hoofd in de hemel. De plek van waaruit we dagelijks kracht ontvangen om te volharden in de omstandigheden waarin wij leven.

Is dat niet wat wij dagelijks nodig hebben? Kracht en daardoor vermogen om te volharden en geduldig te blijven? Veel frustraties en gevoelens van ongeluk komen voort uit het gebrek aan volharding en geduld. We zijn ontevreden, we willen iets anders! Niet langer deze moeilijke situatie, niet langer dit moeilijke frustrerende werk, niet langer dit saaie leven, niet langer dit lichamelijk ongemak en, zo kan ieder voor zichzelf wel iets invullen. Niet voor niets horen we dikwijls zeggen: elk huisje heeft zijn kruisje. En zeker voor hen die de Here willen gehoorzamen weten we dat hen het lijden niet gespaard zal blijven.

En toch zijn we bevoorrecht. Wij hoeven Jezus niet eerst te zien of te ontmoeten om een sterker geloof te krijgen. Nee dichterbij dan dat Hij is, is niet mogelijk. Immers Hij is in ons! En alle kracht en macht die Hij bezit mag ons deel zijn. Daaruit mogen wij leven. Christus in ons (Kol.1:27). Dat is het geheim dat je in staat stelt te blijven volharden en geduldig te blijven. Het geheim wat tijdens Jezus wandel op aarde nog niet bekend was, maar nu wel, in onze tijd. De tijd nà zijn opstanding en verheerlijking.

want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk; en gij hebt de volheid verkregen in Hem, die het hoofd is van alle overheid en macht (Kol.2:9-10)

Voetnoot: Tenzij anders aangegeven zijn alle Bijbelteksten in deze overdenking ontleend aan: Vertaling 1951 in opdracht van het Nederlands Bijbelgenootschap bewerkt door de daartoe benoemde commissies , © Nederlands Bijbelgenootschap,  1951.