Zekerheid

Gepubliceerd op 27 januari 2021 om 13:22

Ik vraag me af: hoe komt het toch dat we als gelovigen soms geneigd zijn onze stekels op te zetten als anderen een andere visie dan de onze verkondigen?

Ik denk dat we dan snel antwoorden: omdat het hier draait om de waarheid! En de waarheid moet verdedigd worden! Maar als we eerlijk naar onszelf kijken….is dat wel altijd zo? En hier beland ik bij het begrip zekerheid.

Als mens willen we graag zekerheid in ons leven, en zeker als het zaken betreft die we geloven. Onzekerheid brengt een bepaalde onrust. Het geeft het gevoel dat we een beetje de weg kwijt zijn en we niet meer weten welke koers we varen. En dat gevoel willen we niet hebben. We willen vastheid. Zekerheid hebben over waar we staan, ook als het gaat in het vormen van onze mening en visie over wat de Bijbel leert. Anders hebben we het gevoel dat de grond onder onze voeten wegzakt. Je ziet dan ook dat met name religieuze groeperingen die de mensen een zekerheid aanbieden een grote aantrekkingskracht hebben. We kennen ze allemaal wel, mensen die op iedere vraag die je hebt een vastomlijnd antwoord geven. Zo is het,….niet anders…..dat staat vast….dat geeft ons zekerheid!

Maar is zo`n zekerheid wel een echte zekerheid? Of is het een schijnzekerheid? Het probleem wat hier speelt is mijns inziens dat we onze vastheid in ons leven baseren op onze uitleg van de Bijbel. En als we daarin onze vastheid zoeken dan moet die uitleg juist zijn, anders verliezen we onze vastheid. Maar dan kan je je afvragen: is onze uitleg van de Bijbel onze zekerheid of is de Here zelf onze zekerheid? Als we onze uitleg tot zekerheid verheffen sta je eigenlijk op een wankele grond, want wie zegt dat jouw uitleg de juiste uitleg is? En zeker als je kijkt naar hoeveel verschillende uitleggingen er wel niet bestaan van één en dezelfde Bijbeltekst komt de twijfel al snel naar boven. Zit ik wel juist? Je kan dan op verschillende manieren reageren: De één zegt: “het zal allemaal wel, ik laat de boot in het midden…ik ga me er niet meer in verdiepen….ik geloof het wel” De ander daarentegen bijt zich extra vast in zijn eigen uitleg, en sluit zich af voor alle andere meningen. Niemand komt er aan mijn zekerheid!

Maar er is nog een ander weg! Je zekerheid vinden in God! In Psalm 125:1 lezen we: Wie op de Here vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor altoos blijft. 

Let op: in deze tekst staat niet: wie op de juiste uitleg van de Bijbel vertrouwt is als de berg Sion. Nee, niet ons vertrouwen op de juiste Bijbeluitleg maakt ons onwankelbaar, maar ons vertrouwen op de Here. Waarom is dat zo? Dit heeft te maken met het feit dat Bijbeluitleg altijd op één of andere manier tekort schiet. Het is en blijft mensenwerk hoe goed we het ook bedoelen. Immers ons denken, ons verstand waarmee wij de Bijbel benaderen is beperkt en zal zolang wij op aarde leven nooit de volmaakte kennis bereiken (vergelijk: 1 Kor.13:12). Onze leer kan nog zo rechtzinnig zijn, maar niemand, geen kerk of gemeente kan pretenderen dat er de volmaakte leer verkondigd wordt. En als dat wel gepretendeerd wordt heb je in de meeste gevallen te maken met een sekte. Nee, God is altijd groter dan wat wij mensen over Hem zeggen.

Nu kan het natuurlijk wel zijn, dat wij Hem door onze Bijbeluitleg beter, of steeds beter leren kennen. Stapje voor stapje. Als het dus om onze Bijbeluitleg gaat zullen we altijd moeten zeggen: ik denk dat ik op de juiste weg ben, maar ik kan nog altijd bijleren, of gecorrigeerd worden. Zolang ik op aarde ben blijft het een leerschool.

God echter,  Hij die ons zijn Woord gegeven heeft. Hij staat vast! Wie Hij wil zijn voor ons wordt niet beperkt door onze leer of uitleg van de Bijbel. Het kan zelfs zo zijn dat Hij veel meer voor ons wil betekenen dan dat wij over Hem beweren in onze Bijbeluitleg. Nee de Here is niet afhankelijk van onze leer. Hij is wie Hij is en onze Bijbeluitleg of wat wij over Hem beweren kan daar niets aan veranderen.

Daarom hoeven we ook niet te wankelen als onze Bijbeluitleg wankelt. Al wankelt alles, Hij wankelt niet, en als we op Hem vertrouwen zullen we vaststaan als een berg. Dat geeft rust in het leven. Vanuit die rust en zekerheid in Hem die door Zijn Geest in je woont mag je Gods Woord onderzoeken, meningen vergelijken, uitleggingen onderzoeken, etc. Dan verdwijnt de angst om je zekerheden kwijt te raken. Want waarom zou je bang zijn? Immers Hij, de Here is je zekerheid, en dat kan geen leer of uitleg jou ontnemen. Persoonlijk aarzel ik dan ook nooit om meningen of opvattingen te onderzoeken die anders zijn dan de mijne. Immers elke Bijbeluitleg is mensenwerk, ook de mijne, en als een ander mij daarin kan corrigeren, des te beter. Nee, je hoeft je zekerheid niet te verliezen door een andere Bijbeluitleg. Want je zekerheid is gebouwd op de Here. Onze uitleg kan falen….maar Hij faalt nooit!

(…)opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God. (1 Kor.2:5)

 

Voetnoot: Alle Bijbelteksten in deze overdenking zijn ontleend aan: Vertaling 1951 in opdracht van het Nederlands Bijbelgenootschap bewerkt door de daartoe benoemde commissies , © Nederlands Bijbelgenootschap,  1951.