Een dwaas man bouwde zijn huis op het zand....

Gepubliceerd op 20 oktober 2020 om 10:39

Velen onder ons zullen nog wel dat kinderliedje kennen: Een dwaas man bouwde zijn huis op het zand (3x),  en de regen stroomde neer, en de regen stroomde neer en de vloed kwam op (3x) en het huis op het zand deed plof!

Het vervolg van het liedje vertelt ons dat het huis wat op de rots gebouwd is, op Jezus Christus is gebouwd en dat dit huis ondanks alle regen en vloed vast blijft staan. Een mooie gedachte natuurlijk, als je op Hem je leven bouwt sta je vast op de rots! Maar wat betekent dat eigenlijk, je leven bouwen op Hem?

We lezen in  Mat. 7:24- 27 wat de rots is: Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, en het viel niet in, want het was op de rots gegrondvest. En een ieder, die deze mijn woorden hoort en ze niet doet, zal gelijken op een dwaas man, die zijn huis bouwde op het zand. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het viel in, en zijn val was groot.

De rots staat hier voor het doen van de woorden van Jezus. (en Jezus sprak de woorden van God) Het bouwen op zand staat voor het niet doen van zijn woorden. En dat terwijl het mij lijkt dat veel mensen dit liedje zingen met de gedachte: bouwen op de rots is geloven in Jezus Christus. En het is natuurlijk geweldig om te geloven in Jezus Christus. Maar wanneer we dit geloof loskoppelen van onze daden, bouwen we op zand en zijn we niet bestand tegen de regens en vloed die over ons komen.

Want wat is geloven eigenlijk? Is geloof hetzelfde als slechts het voor waar aannemen van een aantal Schriftuurlijke leringen?  Het lijkt me niet. Het Griekse woord voor geloven betekent ook: vertrouwen. Leven in geloof is een leven in vertrouwen. En wel vertrouwen op God. En vertrouwen gaat gepaard met een relatie. Je hebt een relatie met degene op wie je vertrouwt. En gelovigen (zij die vertrouwen) hebben een relatie met de Vader.

En daar komen dus onze daden om de hoek kijken. Hoe kan je je relatie met God onderhouden als je niet wil doen wat Hij zegt? God staat dan wel met zijn liefde voor je klaar, maar je leeft als het ware met de rug naar Hem toegekeerd. Het vertrouwen raakt verstoord. De blijdschap en vrede in je hart verdwijnt…….het lijkt erop alsof je langzaamaan wegzakt in het zand…..

De Bijbel spreekt (in de originele grondtekst) over het geloof (vertrouwen) van Jezus Christus. Zijn hele leven was een leven in vertrouwen op God. Dat vertrouwen bleek uit alles wat Hij sprak en deed. Hij vervulde volmaakt de wet van God. Deed alles wat God Hem vroeg. Met als hoogtepunt van vertrouwen dat Hij wist dat God Hem na zijn lijden en sterven uit de dood zou op wekken. Dat vertrouwen, dat geloof, mag door Zijn Geest ook ons deel zijn.

Het geloof blijkt heel veel te bepalen in ons leven en heeft een hele grote invloed. Iedere dag, bijna elk moment worden we voor de keuze gesteld. Ga ik mijn weg in geloof of neem ik mijn leven zelf in handen? Vaak doen we het laatste en dan blijkt het telkens weer dat we voor een doodlopend spoor hebben gekozen. Je mist immers het doel van je leven om Hem te gehoorzamen. Als je immers ervoor kiest je weg in het geloof te gaan dan verwacht je alles van Hem! Kies je niet voor het geloof dan neem je zelf het heft in handen. En deze weg loopt uit op mislukking, wegzakken in het zand. Vele gelovigen zijn ons voorgegaan in het leren van de pijnlijke les dat ongehoorzaamheid leidt tot ondergang. Immers je leeft dan niet het leven uit geloof waartoe je door God geroepen bent. Maar leven uit geloof geeft een prachtige vrucht! Geen angst voor de dingen die je overkomen maar vertrouwen op God! Geen vlucht in de zonde om het leven aan te kunnen maar vertrouwen op Hem! Geen krachteloosheid om Hem te gehoorzamen, maar vertrouwen op Zijn kracht! Dan word je in je leven onwankelbaar en bouw je je leven op een rots! Leven uit geloof betekent één zijn met Jezus Christus, Hij die in vertrouwen op de Vader zei: zie, hier ben Ik - in de boekrol staat van Mij geschreven - om uw wil, o God, te doen (Hebr.10:7b)

Willen wij in vertrouwen zijn weg gaan in het doen van Gods wil? Dan bouwen we op de rots en niet op het zand.

Voetnoot: Alle Bijbelteksten in deze overdenking zijn ontleend aan: Vertaling 1951 in opdracht van het Nederlands Bijbelgenootschap bewerkt door de daartoe benoemde commissies , © Nederlands Bijbelgenootschap,  1951.