Alles komt goed!

Gepubliceerd op 9 januari 2024 om 13:47

En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede (Rom.8:28)

Het wordt soms nogal snel gezegd tegen mensen die in de problemen zitten: “Maak je geen zorgen, alles komt goed”. Natuurlijk is het goed bedoeld, ter bemoediging, maar, zo kan je je afvragen: “Hoe weet je nu zo zeker dat alles goed zal komen”? Wij kunnen toch niet in de toekomst kijken? En ook al ben je gelovig: ook gelovige mensen worden getroffen door onheil in hun leven. Denk bijvoorbeeld aan de apostel Paulus. Hij zelf eindigde zijn bediening in gevangenschap en hem stond de doodstraf te wachten (2 Tim. 4:6). Was dat goed? Hij schrijft in 2 Tim. 3:12: Allen die vroom en in eenheid met Christus Jezus willen leven, zullen worden vervolgdVervolging, is dat goed?

Toch kan er wel waarheid in de uitspraak alles komt goed zitten. Dat hangt af van wat we met goed bedoelen. Als we met goed bedoelen dat alles voorspoedig zal verlopen in ons leven, lijkt het er op dat onze wens de vader van de gedachte is. We willen graag dat alles goed zal gaan. We houden (soms) tegen beter weten in vast aan de gedachte, dat ons enkel voorspoed, geluk en gezondheid wacht. Dat wil toch iedereen? Niemand zit toch op tegenspoed te wachten?

Wanneer de apostel Paulus in de tekst boven deze overdenking spreekt over het goede, zien we dat hij iets anders bedoelt dan dat wij zouden verwachten. We lezen in het vervolg in vers 29: 

Wie Hij van tevoren heeft uitgekozen, heeft Hij ook van tevoren bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters.

Het evenbeeld worden van Gods Zoon, Jezus Christus, dat is het goede dat God met ons voor ogen heeft! En alles wat ons in ons leven overkomt, dat draagt er aan bij dat God dit doel bereikt in ons leven. Ja, als je dat beseft dan kan je inderdaad in vertrouwen zeggen: “alles komt goed”. Want je weet: wat je ook overkomt, het draagt bij aan het goede doel dat God voor ogen heeft: op Jezus Christus gaan lijken. 

Nee, niet alles zal goed gaan, maar alles draagt wel bij aan het goede. Bij dit alles hoort dan ook daadwerkelijk alles. Fijne dingen die ons overkomen, geluk, gezondheid, maar ook tegenspoed, lijden, ziekte, moeilijkheden. Als je op God vertrouwt mag je beseffen: “Wat mij ook overkomt, het draagt bij aan het goede. Evenbeeld worden van Gods Zoon. Dank u Here”.

 

Voetnoot: De Bijbelteksten in deze overdenking zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling `21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, 2021.