Gevoelens

Gepubliceerd op 5 december 2022 om 14:38

We leven in een tijd leven waarin mensen zich vaak verharden en ontzettend gevoelloos kunnen zijn tegenover anderen. Aan de andere kant kan je ook zeggen dat we in een tijd leven waarin ontzettend veel nadruk gelegd wordt op de emoties, de gevoelens van mensen.

Een ieder moet kunnen leven zoals hij/zij dat voelt. “Geef je gevoelens de ruimte, dan pas kan je zijn wie je werkelijk bent.” Wat me hierbij opvalt is dat zij die dit zeggen heel erg hard en gevoelloos kunnen optreden tegen hen die het hier niet mee eens zijn. “Hoe durf je mij te beperken in mijn vrijheid! Ik wil doen wat ik voel en ik vind dat jij maar je mond moet houden!”

Het gevoel is iets vreemds. Iets waar je niet echt op kunt bouwen. Wat de één aanvoelt als goed, geeft bij de ander juist een heel slecht gevoel. En is het soms niet moeilijk om onze eigen gevoelens een plaats te geven? Klopt het nu wat ik voel, of klopt het juist niet? We beseffen maar al te goed dat gevoelens ons ook kunnen bedriegen.  

En dit gegeven dat is belangrijk, met name voor gelovigen. Want hoe vaak gebeurt het niet dat je als gelovige een keuze moet maken tussen het gevoel of het gehoorzamen aan Gods wil?

Ja we weten het wel: God zegt in zijn woord dat ik dit moet doen, maar mijn gevoel zegt me iets anders! En vaak vinden we het moeilijk om tegen ons gevoel in te gaan, omdat het lijkt dat we hierbij tegen onze eigen diepste overtuiging ingaan. Wat hierbij ook nog een rol kan spelen is het feit dat we onze gevoelens verwarren met de werking van de Heilige Geest in ons leven. “De Heilige Geest laat me voelen dat het goed is, en daarom is dat goed”.

Je kan je dan afvragen of de Heilige Geest ook zijn goedkeuring geeft aan zaken die lijnrecht tegen zijn woord ingaan. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat dat de Heilige Geest ons een goed gevoel, vrede, over iets geeft, omdat het geheel in overeenstemming is met Gods wil voor ons leven. Vaak weten we al door de onvrede die we in ons hart voelen dat iets niet goed voor ons is.

Eigenlijk zouden we onze gevoelens moeten toetsen aan het woord van God. Immers daarin kunnen wij lezen wat goed is voor ons, in overeenstemming met Gods wil, en wat niet. Als je leeft met Gods woord hoef je hiervoor nog niet eens je Bijbel open te slaan. Je weet het al, want je leven is verweven met Gods woord.  Om maar een voorbeeld te geven: als je een slecht gevoel hebt omdat je iemand hebt belogen, dan weet je maar al te goed waar dat slechte gevoel vandaan komt. De Heilige Geest overtuigt je van zonde.

Toch zien we dat gelovigen soms tegen beter weten in zich door hun gevoel laten misleiden. In dit geval is niet de Heilige Geest aan het werk maar laten we ons leiden door ons vlees. Zo lezen we in Gal.5:19-21 (debijbel.nl) een aantal werken van het vlees. Als je dieper over deze werken van ons vlees nadenkt ontdek je dat zij nauw verbonden zijn met onze gevoelens. We doen bepaalde zaken, zijn ongehoorzaam aan God, omdat wij ons laten (mis)leiden door onze gevoelens. Bijvoorbeeld: waarom pleegt iemand overspel (in de NBG `51 vertaald als: hoererij)? Spelen niet hierin de overweldigende gevoelens van liefde voor een ander een belangrijke rol? Gevoelens die ons gelukkig maken (tenminste dat denken we).

We vergeten op dat moment echter dat de Heilige Geest nooit zijn goedkeurig zal geven aan de liefdegevoelens die in strijd zijn met de ware liefde voor de eigen man/vrouw. Ware liefde die op zijn tijd geen goed gevoel geeft maar lijden en zelfopoffering met zich mee kan brengen.

En hoe zit het met onze uitbarstingen van toorn? Zijn we niet vaak boos omdat we ons gekwetst voelen? Beledigd? In onze eer aangetast? En omdat we ons boos voelen, en deze boosheid zich ophoopt, komt het er op een gegeven moment uit in een uitbarsting van toorn.

Je zou je kunnen afvragen: hoe moet Jezus zich gevoeld hebben, toen Hij door zijn vrienden werd verlaten en de weg van het lijden moest gaan? Werd Hij toen ook boos omdat Hij gekwetst werd? We kennen het antwoord. Hij bleef liefhebben tot aan het einde.

Nee, als gelovigen willen wij ons niet laten leiden door ons gevoel maar door Gods woord en door de Heilige Geest. De Geest die ons nooit iets zal laten voelen dat in strijd is met zijn woord. Als we in Gal.5:22 (debijbel.nl) lezen over de vrucht van de Geest, komen we tot de ontdekking dat de Heilige Geest ook invloed uitoefent op ons gevoel. Deze gevoelens zijn nauw verbonden aan gehoorzaamheid.

Hoe krijg ik ware gevoelens van liefde? Als ik gehoorzaam aan Gods opdracht om lief te hebben en niet langer mijn eigen belang zoek. Als ik zo leef zal dit ook blijdschap in mijn hart geven, en bezit ik de vrede van God. Vrede, blijdschap en gehoorzaamheid, het is nauw verweven met elkaar (evenzeer als onvrede, somberheid en ongehoorzaamheid nauw verweven zijn). Natuurlijk bedoel ik dit niet als een pasklaar antwoord voor hen die met depressies kampen. Hieraan kan van alles ten grondslag liggen wat in het kader van deze overdenking te ver zou voeren om op in te gaan.

Als gelovigen moeten wij altijd waakzaam blijven dat niet ons gevoel voorop staat als leidraad voor ons leven, maar God en zijn woord. Bij alles wat wij doen kunnen we ons de vraag stellen: “Here is dit wat u wilt voor mijn leven? Is dit ook in overeenstemming met uw woord? Mijn gevoel zegt me dat het goed is, maar zegt u dit ook?” 

Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten (Hebr.4:12)

 

Voetnoot: Alle Bijbelteksten in deze overdenking zijn (tenzij anders aangegeven) ontleend aan: Vertaling 1951 in opdracht van het Nederlands Bijbelgenootschap bewerkt door de daartoe benoemde commissies , © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap,  1951.